Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.036
Objavljen: Kem. Ind. 66 (9-10) (2017) 505−518
Referentni broj rada: KUI-36/2016
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena polimera u farmaceutskoj industriji

I. Šoljić Jerbić

Sažetak

Polimeri i polimerni materijali već su dugi niz godina prisutni u farmaceutskoj industriji, gdje se primjenjuju kao pomoćne tvari za oblikovanje konvencionalnih lijekova ili za izradu ambalaže za lijekove. Međutim sve je veća primjena polimera u naprednim terapijskim sustavima, gdje je oslobađanje djelatne tvari kroz dulje razdoblje kontrolirano najvećim dijelom brzinom degradacije polimera. Poželjno je da polimeri koji se unose u tijelo čovjeka budu biorazgradljivi, a to znači da s vremenom potpuno degradiraju na netoksične produkte koji se mogu prirodnim putem izlučiti iz organizma. Također, moraju biti i biokompatibilni, pri čemu u dodiru s organizmom ne izazivaju neželjene nuspojave iako se u tkivu mogu zadržati dulje vrijeme. Tako dizajnirani kompleksni terapijski sustavi u kojima su polimeri funkcionalne djelatne tvari imaju brojne prednosti kao što je jednostavnost i lokaliziranost primjene, produljeno i kontrolirano vrijeme djelovanja lijeka, što znatno smanjuje učestalost primjene. Na taj način smanjena je mogućnost javljanja neželjenih nuspojava, s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata. Postoje različito dizajnirani sustavi za dostavu lijeka, a njihov pregled te mehanizam djelovanja bit će opisani u sklopu ovog rada zajedno s istaknutom ulogom polimera za svaki pojedini sustav.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimeri, farmaceutski oblici, kontrolirano oslobađanje, hidrogelovi