Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.013
Objavljen: Kem. Ind. 66 (9-10) (2017) 519−524
Referentni broj rada: KUI-13/2017
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Učinkovitost uklanjanja onečišćenja i proizvodnja električne energije pri obradi procjednih voda mikrobnim gorivnim ćelijama s kemijskom katodom i aerobnom biokatodom

J. F. Hu, L. J. Xu, Q. Jing, M. Xie i D. W. Qing

Sažetak

Istraživan je utjecaj vrste katode na učinkovitost uklanjanja zagađivala i proizvodnju električne energije pri obradi procjedne vode samoorganizirajućim mikrobnim gorivnim ćelijama (MFC). Kada se procjedna voda s odlagališta obrađivala MFC-om s kemijskom katodom (CMFC) i aerobnom biokatodom (ABMFC), maksimalni izlazni naponi iznosili su 699,0 mV odnosno 459,4 mV, maksimalne izlazne snage 197,7 mW m–3 i 147,6 mW m–3, a unutarnji otpori 900 Ω i 700 Ω. Nakon 45 dana rada gorivnih ćelija, kemijska potrošnja kisika za CMFC i ABMFC smanjena je za 56,5 % i 64,3 %, kulonska učinkovitost bila je 14,3 % i 17,1 %, a uklonjeno je 53,8 % odnosno 58,1 % amonijačnog dušika.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mikrobna gorivna ćelija, ocjedne vode odlagališta, kemijska katoda, aerobna biokatoda, zbrinjavanje zagađivala, proizvodnja električne energije