Traženi broj
KUI 11 12 2023 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 72
Broj: 11-12
Godina:2023
Stranice: 617−752
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 19
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Strojno učenje i neuronske mreže u modeliranju zadržavanja polarnih farmaceutski aktivnih tvari nanofiltracijom i reverznom osmozom
Y. Ammi, C. Si-Moussa i S. Hanini
617–626
 
Uklanjanje klortetraciklin klorhidrata foto-Fentonovim postupkom: eksperimentalna studija i ANN modeliranje
N. Boucherit, S. Hanini, A. Ibrir, M. Laidi i M. Roubehie-Fissa
627–637
 
Primjena neuronskih mreža za procjenu koncentracije otopine ksilometazolin hidroklorida u n-butanolu primjenom ATR-FTIR spektroskopije in situ
T. Herceg, Ž. Ujević Andrijić, M. Gavran, J. Sacher, I. Vrban i N. Bolf
639–650
 
Procjena afiniteta vezanja DNA ksantenskih spojeva: in vitro i in silico pristup
E. Veljović, A. Osmanović, M. Salihović, N. Ljubijankić, S. Begić i S. Špirtović-Halilović
651−656
 
Usporedba protutumorske aktivnosti liganada iz skupine benzo/hidrokispirona i bakrova(II) kompleksa s maltolom na 2D staničnim modelima in vitro
N. Filipović, B. Marković i K. Mišković Špoljarić
657–663

Pregledni rad

 
Staklokeramika, 70 godina od otkrića
S. Kurajica
665–678
 
Dragutin Fleš – utemeljitelj organske stereokemije u Hrvatskoj
V. Šunjić
679–691
 
Termoforeza – ili kad se susretnu mikroobjekti s gradijentom temperature: brojne primjene
M. Simović-Pavlović, M. Pagnacco, A. Radulović, J. Senćanski i M. Marković
693–699
RUBRIKE

Zaštita okoliša

701–702

Skupovi i događaji

703–704
705–706
H. Rimac, V. Stepanić, I. Perković, V. Petrović Peroković, N. Basarić, S. Koštrun i V. Gabelica Marković: IX International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, EFMC-ASMC 2023 i 10th EFMC Young Medicinal Chemists’ Symposium, EFMC-YMCS
707–709

Sponzorski kutak

710
711
712
713

Prikazi knjiga

714

Osvrti

715–717
718–722
723–725
726–730

U spomen

731–733
734

Sadržaj i autorski indeks

735–752

Kalendar događanja

K1–K2

Oglasi