Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.012
Objavljen: Kem. Ind. 72 (11-12) (2023) 665–678
Referentni broj rada: KUI-12/2023
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Staklokeramika, 70 godina od otkrića

S. Kurajica

Sažetak

Ove će se godine navršiti 70 godina od otkrića staklokeramike. Tim povodom u ovom je članku dan sveobuhvatan opis ovog materijala i njegovog napretka od otkrića do danas. Objašnjeno je što je staklokeramika te ukazano na rast interesa i komercijalni uspjeh ovog materijala. Opisan je proces priprave staklokeramike, a posebna pozornost posvećena je ulozi nukleatora te procesu nukleacije i rasta. Navedeni su čimbenici koji presudno utječu na svojstva staklokeramike poput kristalne faze, njenog udjela, sastava preostale staklene faze i mikrostrukture. Zahvaljujući utjecaju navedenih čimbenika moguće je pripraviti različite vrste staklokeramike, s različitim kristalnim fazama i morfologijama te posljedično različitim svojstvima, prikladne za različite namjene. Predstavljeni su najvažniji sustavi i vrste staklokeramike, opisana su i objašnjena njihova svojstva i navedene namjene, a spomenuti su i nazivi najvažnijih robnih marki komercijalne staklokeramike. U zaključku je dano viđenje perspektive ovog materijala te vrste staklokeramike i područja primjene u kojima je napredak najizvjesniji.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

staklokeramika, nukleacija i rast, kristalne faze, mikrostruktura, vrste staklokeramike