Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.013
Objavljen: Kem. Ind. 72 (11-12) (2023) 651−656
Referentni broj rada: KUI-13/2023
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Procjena afiniteta vezanja DNA ksantenskih spojeva: in vitro i in silico pristup

E. Veljović, A. Osmanović, M. Salihović, N. Ljubijankić, S. Begić i S. Špirtović-Halilović

Sažetak

Derivati ksantena su važna klasa heterocikličkih spojeva sa širokim spektrom farmakoloških aktivnosti. U našim prethodnim istraživanjima, pronašli smo dobru antiproliferativnu aktivnost dvaju derivata ksantena, s minimalnom toksičnošću ispitanom in vitro testovima. U ovoj smo studiji testirali interakciju spoja 1 (snažan antiproliferativni spoj) s DNA telećeg timusa (CT-DNA) u fiziološkim uvjetima spektrofotometrijskom titracijom. Predviđanje vezanja i vrsta interakcijskih sila uključenih u raspored između derivata ksantena i CT-DNA također su istraženi kroz studije molekularnog spajanja. Rezultati su pokazali da spoj 1 stupa u interakciju s CT-DNA grove vezanjem. Nađeno je da konstanta vezanja iznosi 2,5 x 104 M-1 i ukazuje na nekovalentno vezanje spoja 1 na CT-DNA. Rezultati docking studije predstavljaju moguće načine vezanja, s energijama vezanja od -9,39 odnosno -8,65 kcal/mol za spojeve 1 i 2, što je poduprlo prethodno dobivene in vitro rezultate za antiproliferativno djelovanje. Uz eksperimentalno istraživanje, izračun teorije funkcionalne gustoće (DFT) s razinama teorija B3LYP/6-31G*, B3LYP/6-31G** i B3LYP/6-31+G* proveden je na spojevima 1 i 2 kako bi se dobilo optimizirana geometrija, spektroskopska i elektronička svojstva. Ove bi studije mogle pomoći u razumijevanju mehanizama toksičnosti, otpornosti, nuspojava derivata ksantena i njihovog mehanizma djelovanja na DNA.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

DNA vezanje, docking, DFT, ksanten