Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.085
Objavljen: Kem. Ind. 72 (11-12) (2023) 617–626
Referentni broj rada: KUI-85/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Strojno učenje i neuronske mreže u modeliranju zadržavanja polarnih farmaceutski aktivnih tvari nanofiltracijom i reverznom osmozom

Y. Ammi, C. Si-Moussa i S. Hanini

Sažetak

Zadržavanje polarnih farmaceutski aktivnih tvari (PPhAC) tijekom nanofiltracije i reverzne osmoze (NF/RO) od iznimne je važnosti u membranskim separacijskim procesima. Membransko zadržavanje 21 PPhAC-a korelirano je sa svojstvima PPhAC-a, karakteristikama membrane i uvjetima provedbe procesa filtracije. Pri tome su primijenjene tehnike umjetne inteligencije: višeslojni perceptron (MLP), neuronska mreža s radijalnom baznom funkcijom (RBF) i metoda potpornih vektora (SVM). Iz literature je prikupljena 541 vrijednost zadržavanja. Rezultati su pokazali visok kapacitet predviđanja MLP modela za cijeli skup podataka, s vrlo visokom vrijednošću koeficijenta korelacije (R = 0,9714) i vrlo niskom vrijednošću korijena srednje kvadratne pogreške (RMSE = 3,9139 %). Usporedba s preostala dva modela (RBF i SVM) pokazala je superiornost MLP modela. Analiza osjetljivosti ukazala je na to da zadržavanjem PPhAC-a upravljaju tri interakcije i to (padajućim redoslijedom): polarne interakcije (hidrofobnost/hidrofilnost), elektrostatsko odbijanje i steričke smetnje. Provedenoo istraživanje sugerira da zadržavanje PPhACs na NF/RO membrani snažno ovisi o topologiji polarne površine.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

strojno učenje, neuronske mreže, modeliranje, zadržavanje, PPhACs, nanofiltracija, reverzna osmoza