Traženi broj
KUI 5 6 20189 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 68
Broj: 5-6
Godina:2019
Stranice: 181–268
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 31
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Kinetika epoksidirane oleinske kiseline dobivene iz palmina ulja in situ proizvedenom permravljom kiselinom
M. J. Jalil, M. S. M. Zaini, A. F. M. Yamin, S. H. Chang, N. Mora i A. Hadi
181–187
 
Recikliranje otpadne gume devulkanizacijom
A. Ptiček Siročić, F. Florijanić, M. Šokman i D. Dogančić
189–195
 
Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja magnezijeva oksida u pripravcima s magnezijem
Š. Mandal, A. Alispahić, A. Dedić i H. Džudžević Čančar
197–200

Stručni rad

 
Adsorpcija Cu2+, Zn2+ i Ni2+ iona na adsorbens pripremljen iz potrošenog FCC katalizatora i kremenih diatomita
S. Q. Zheng, S. C. Liu, P. Q. Zhang, C. Yang i T. Wang
201–208

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Modeli atoma u 20. i 21. stoljeću
M. Grba
209–216
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

217
218

Osvježimo znanje

Ž. Ujević Andrijić: Umjetne neuronske mreže
219–220

Tehnološke zabilješke

221–222

Zaštita okoliša

223–224

Skupovi i događaji

225–227
228
229
230–232
233–234

Novosti

235
235

Aktualnosti iz industrije

236–244

Prikazi knjiga

245
246–247

Osvrti

248–251
252–253

Iz kalendara izdvajamo

254

Kalendar događanja

K1–K6

Pregled tehničke literature i dokumentacije

255–257

Natječaji i fondovi

258–260
261

Mjerna i regulacijska tehnika

S. Štrbac i D. Dobranović: Upravljanje stanjem opreme ultrazvukom
262–265
266

Sigurnost i zaštita na radu

267–268