Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.039
Objavljen: Kem. Ind. 68 (5-6) (2019) 181–187
Referentni broj rada: KUI-39/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinetika epoksidirane oleinske kiseline dobivene iz palmina ulja in situ proizvedenom permravljom kiselinom

M. J. Jalil, M. S. M. Zaini, A. F. M. Yamin, S. H. Chang, N. Mora i A. Hadi

Sažetak

Epoksidirana palmina oleinska kiselina često se smatra vrlo vrijednom oleokemijskom tvari zbog širokog raspona industrijskih primjena, uključujući kozmetiku, osobnu njegu i farmaceutske proizvode. U ovoj studiji, oleinska kiselina potekla iz palmina ulja s jodnim brojem 98,99 g/100 g, koja sadrži 75 % oleinske kiseline, 12 % linoleinske kiseline, 6,5 % palmitinske kiseline i 6,5 % stearinske kiseline, epoksidizirana je in situ proizvedenom performičnom kiselinom s vodikovim peroksidom kao donorom kisika i mravljom kiselinom kao aktivnim nosačem kisika u prisutnosti katalitičke količine anorganske kiseline. Konstanta brzine za epoksidaciju oleinske kiseline bila je 1,133 ∙ 10–3 mol–1 s–1, a energija aktivacije 91,12 kJ mol–1 pri temperaturi 75 °C. Termodinamički parametri kao što su entalpija, entropija i slobodna energija aktivacije iznosili su 88,2 kJ mol–1, −67,90 J mol–1 K–1, odnosno 88,36 kJ mol–1. Relativni podatci konverzije pokazali su da je moguće razviti epokside iz lokalnih, prirodnih i obnovljivih izvora kao što je palmino ulje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

epoksidacija, palmino ulje, kinetička studija, energija aktivacije, oksiran