Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.044
Objavljen: Kem. Ind. 68 (5-6) (2019) 189–195
Referentni broj rada: KUI-44/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Recikliranje otpadne gume devulkanizacijom

A. Ptiček Siročić, F. Florijanić, M. Šokman i D. Dogančić

Sažetak

Posljednjih nekoliko desetljeća polimeri i polimerni materijali postali su neizostavni dio različitih grana industrije i svakodnevnog života. Zbog vrlo raširene upotrebe elastomera nastaju velike količine gumenog otpada, što je opterećenje za okoliš te zahtijeva posebne mjere zbrinjavanja kako bi se smanjio njihov negativan utjecaj na okoliš. Uzorci polimernih mješavina na bazi prirodnog (NR) i stiren-butadienskog kaučuka (SBR) pripremljeni su u dvije serije s ciljem ispitivanja mehaničkih (prekidna čvrstoća, prekidno istezanje, ispitivanje čvrstoće na zarez) i reoloških svojstava te krajnje upotrebe u proizvodnji gumenih pružnih prijelaza. Prva serija uzoraka pripremljena je s gumenim prahom, a u drugu seriju umiješan je devulkanizirani gumeni prah. Uzorci su miješani na laboratorijskom mikseru te homogenizirani na laboratorijskom dvovaljku, a proces prešanja proveden je na hidrauličkoj preši. Dobiveni rezultati ispitivanja mehaničkih i reoloških svojstava pokazali su da je za NR/SBR polimernu mješavinu koja bi se upotrebljavala za pružne prijelaze znatno bolja opcija dodatak gumenog praha koji je dodatno devulkaniziran.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimeri, guma, recikliranje, otpad, mehanička svojstva, reološka svojstva, devulkanizacija