Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.041
Objavljen: Kem. Ind. 68 (5-6) (2019) 201–208
Referentni broj rada: KUI-41/2018
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Adsorpcija Cu2+, Zn2+ i Ni2+ iona na adsorbens pripremljen iz potrošenog FCC katalizatora i kremenih diatomita

S. Q. Zheng, S. C. Liu, P. Q. Zhang, C. Yang i T. Wang

Sažetak

Ispitivan je adsorbens pripremljen iz katalizatora za katalitičko krekiranje u vrtložnom sloju (FCC) i diatomita, te njegova adsorpcija iona Cu2+, Zn2+ i Ni2+. Adsorbens je karakteriziran XRD, SEM i N2 adsorpcijsko-desorpcijskim tehnikama. Rezultati su pokazali da se specifična površina i volumen pora adsorbensa povećavaju s povećanjem količine potrošenog katalizatora FCC. Proučavani su čimbenici utjecaja na adsorpciju adsorbensa. Prikladni uvjeti adsorpcije bili su: pH vrijednost 5,0, omjer čvrste tvari i kapljevine 1 : 600 (g:ml), vrijeme adsorpcije 4 h i sobna temperatura. Adsorpcija metalnih iona varira s tipom metalnih kationa. Adsorpcijske izoterme pokazale su da je slijed učinkovitosti adsorpcije Cu2+ > Zn2+ > Ni2+. Količina metalnih iona Cu2+, Zn2+ i Ni2+ adsorbiranih na adsorbensu iznosila je 49,17 mg g–1, 46,83 mg g–1, odnosno 35,72 mg g–1. Podatci o adsorpciji iona Cu2+, Zn2+ i Ni2+ slijede model Freundlichove adsorpcijske izoterme.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adsorpcija, ion teških metala, potrošeni FCC katalizator, diatomit