Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.003
Objavljen: Kem. Ind. 68 (5-6) (2019) 209–216
Referentni broj rada: KUI-03/2019
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Modeli atoma u 20. i 21. stoljeću

M. Grba

Sažetak

O modelu atoma razmišljalo se još od antičke Grčke pa sve do polovine 20. stoljeća te bi se lako moglo pomisliti da se o atomima zna sve što se uopće može znati. Mnoge činjenice usvoje se već u srednjoj školi, a studenti kemije ili fizike zapravo malo mare kako se to točno gibaju elektroni u atomu ili odakle atomima masa. Doista, kako to da atomi uopće postoje, koji su preduvjeti postojanja atoma onakvih kakvi jesu? U članku je dan pregled osnovnih spoznaja o atomu danas, povijest modela atoma u proteklih stotinjak godina kao i nekih još neodgovorenih pitanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

model atoma, Bohrov model atoma, kvantnoteorijski model atoma, kvantnoelektrodinamički model atoma, kvantnokromodinamički model atoma