Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.046
Objavljen: Kem. Ind. 68 (5-6) (2019) 197–200
Referentni broj rada: KUI-46/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja magnezijeva oksida u pripravcima s magnezijem

Š. Mandal, A. Alispahić, A. Dedić i H. Džudžević Čančar

Sažetak

Magnezij je esencijalni element i intrastanični dvovalentni kation uključen u više biokemijskih funkcija. Osobe s manjkom magnezija moraju ga dodatno unositi i to često u obliku različitih pripravaka. Magnezijev oksid (MgO) najčešći je oblik pripravka s magnezijem koji je široko dostupan u ljekarnama. U ovom radu spektrofotometrijom je određen sadržaj MgO u farmaceutskim dodatcima temeljen na reakciji između magnezijevih iona i eriokrom crnog T na valnoj duljini od 535 nm. Analizirani sadržaj MgO kretao se u rasponu od 360,5 do 386,5 mg MgO, što odgovara dnevnim preporučenim vrijednostima unosa Mg (300 do 400 mg).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

magnezij, magnezijev oksid, suplementacija