Traženi broj
KUI 3 4 2023 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 72
Broj: 3-4
Godina:2023
Stranice: 151–288
Broj znanstvenih/stručnih radova: 12
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Mehaničko ponašanje dvofaznih čelika pri različitim brzinama naprezanja
L. Topilla i S. Toros
151–159
 
Sadržaj polifenola i flavonoida u svježim i sušenim marelicama ekstrahiranim hladnim namakanjem i ekstrakcijom potpomognutom ultrazvukom
A. Bousselma, D. Abdessemed, H. Tahraoui, F. Zedame i A. Amrane
161–168
 
Predviđanje kapaciteta višekomponentne adsorpcije metodom potpornih vektora uz algoritam Dragonfly
R. Moumen, M. Laidi, S. Hanini, M. Hentabli i A. Ibrir
169–178
 
Fotoelektrokemijsko dobivanje vodika potpomognuto askorbinskom kiselinom
D. Balaić, G. Antonije Oreški, G. Radić, H. Kušić, K. Perović i M. Kraljić Roković
179–186
 
Fizička i kemijska svojstva odabranog uzorka ulja ricinusa, Ricinus communis L.
Š. Mandal
187–192
 
Antioksidativna i biološka aktivnost svježih i suhih ekstrakata marelica dobivenih hladnim namakanjem i ekstrakcijom potpomognutom ultrazvukom
A. Bousselma, H. Tahraoui, D. Abdessemed, A. Amrane, M. Kebir, N. Moula, M. Saadoudi i A. Temagoult
193–200
 
Predviđanje globalnog Sunčeva zračenja po satu: usporedba neuronske mreže / bootstrap agregacija
A. Dahmani, Y. Ammi, S. Hanini, M. R. Yaiche i H. Zentou
201–213
 
Zeleni biokompoziti na bazi otpada taloga kave
E. Čemerika, D. Milički, M. Miloloža, D. Kučić Grgić, K. Žižek i V. Ocelić Bulatović
215–226

Pregledni rad

 
Koja je cijena pušenja? – Opasnosti za okoliš
A. Čurić, K. Muzica, I. Runjak, D. Vasiljević, M. Miloloža i D. Kučić Grgić
227–236
 
Ekotoksičnost nesteroidnih protuupalnih lijekova na vodene organizme
D. Bićanić, A. Čugalj, M. Jajčević, A. Lazinica, M. Miloloža i D. Kučić Grgić
237–245
 
Valorizacija nusproizvoda proizvodnje vina
Ž. Skračić, I. Ljubenkov, N. Mimica i I. Generalić Mekinić
247–255
 
SPF – super problematična formula? Aktivni sastojci krema za sunčanje u vodenom okolišu
I. Blažević, K. Kos, M. Kovačević, T. Marković, L. Sović i M. Miloloža
257–267