Traženi broj
KUI 11 12 2022 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 71
Broj: 11-12
Godina:2022
Stranice: 675−812
Broj znanstvenih/stručnih radova: 10
Broj ostalih priloga: 19
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Proces sušenja kompozita cementne žbuke ojačane celuloznim vlaknima: eksperiment i matematičko modeliranje
A. Lachenani‬, M. Bentchikou, M. Boumahdi, S. Hanini i M. Laidi
675–684
 
Razdvajanje faza u sustavu La0.5Sr0.5MnO3
A. Žužić i J. Macan
685–689
 
Bornom kiselinom modificirani kitozanski nosači kemijski umreženi genipinom
L. Dornjak, K. Ostojić, T. Klaser, I. Urlić i A. Rogina
691–698
 
Poboljšana ekstrakcija fenolnih spojeva iz kore mandarine primjenom visokonaponskog električnog pražnjenja: Utjecaj procesnih parametara i optimizacija
M. Banožić, S. Šafranko, D. Bogadi, K. Aladić i S. Jokić
699–709
 
Kauzalni ekološki model sjevernog Jadrana temeljem podataka EU projekta “LTER Northern Adriatic Sea”
Ž. Kurtanjek
711–718

Pregledni rad

 
Kombinirana primjena membranskih i naprednih oksidacijskih procesa za uklanjanje farmaceutika iz vode
J. Papac Zjačić, S. Morović, K. Košutić i D. Ašperger
719–727
 
Ispitivanje fizikalno-kemijske kompatibilnosti lijekova primjenom analitičkih tehnika: pregled istraživanja razvoja fiksne kombinacije 5-aminosalicilata i folne kiseline
M. L. Jeličić
729–742
 
Mjere dezinfekcije i sanitacije u akreditiranom ispitnom laboratoriju – osvrt na COVID-19 infekciju
R. Janda, N. Mikulec, D. Andabaka i K. Vitale
743–750

Stručni rad

 
Dimenzioniranje postrojenja malog kapaciteta za aerobnu obradu biootpada iz kućanstava
T. Domanovac, M. Vuković Domanovac, D. Kučić Grgić i M. Šabić Runjavec
751–758
 
Adsorpcija Zn(II) iona na metalurškom otpadu
A. Štrkalj, L. Mesek, V. Ocelić Bulatović i Z. Glavaš
759–763
RUBRIKE

Imenje i nazivlje

765–767

Zaštita okoliša

768

Skupovi i događaji

769
770–772
773
774–775
776–777
778–779
780–782

Sponzorski kutak

783

Aktualnosti iz znanosti i industrije

784–786

Osvrti

787–788
789–792

U spomen

793

Sadržaj i autorski indeks

795–812

Kalendar događanja

K1