Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.015
Objavljen: Kem. Ind. 71 (11-12) (2022) 743–750
Referentni broj rada: KUI-15/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mjere dezinfekcije i sanitacije u akreditiranom ispitnom laboratoriju – osvrt na COVID-19 infekciju

R. Janda, N. Mikulec, D. Andabaka i K. Vitale

Sažetak

Životni i radni okoliš najčešće su zatvoreni prostori, te je u njima potrebno osigurati zdravstvenu zaštitu ukućana i djelatnika. Neke djelatnosti traže posebnu zaštitu, pogotovo u vrijeme pandemije. Životni i radni okoliš mogu se održavati čistim i urednim na tri načina: čišćenjem, dezinfekcijom i sanitacijom. U ovom radu dan je pregled literature koja povezuje dezinfekcijska sredstva, njihovu uporabu i rezistentnost mikroorganizama na dezinfekcijska sredstva. Također, dan je prikaz kritičnih točki koje su se pojavile u različitim ispitnim laboratorijima u Republici Hrvatskoj vezanih za pandemiju COVID-19, kao posljedica nedostatka naputaka u normama. Pretraživanje literature provedeno je temeljem ključne riječi dezinfekcija u bazama PubMed, Science Direct, Web of Science, Scopus i Google Scholar te na stranicama CDC-a i HZJZ-a zbog najnovijih preporuka vezanih za infekcije COVID-19. Rezultati su pokazali da je Norma osnovni dokument, ali bi za ovakve situacije trebao i specifičnu nadogradnju ovisno o tipu laboratorija i njegovoj djelatnosti kako pojedini laboratoriji ne bi donosili samostalne odluke. Temeljem identificiranih potreba i problema, državne institucije trebale bi dati detaljne upute ovisno o djelatnosti. Stoga, ovu situaciju i stečeno iskustvo treba iskoristiti i izraditi dokumente koji će biti primjenjivi u kriznim situacijama u budućnosti i na temelju kojih je moguće provesti i edukaciju osoblja o ponašanju u kriznim situacijama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

radni okoliš, ispitni laboratorij, dezinfekcijska sredstva, sanitacija, otpornost, rizici