Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.023
Objavljen: Kem. Ind. 71 (11-12) (2022) 699–709
Referentni broj rada: KUI-23/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Poboljšana ekstrakcija fenolnih spojeva iz kore mandarine primjenom visokonaponskog električnog pražnjenja: Utjecaj procesnih parametara i optimizacija

M. Banožić, S. Šafranko, D. Bogadi, K. Aladić i S. Jokić

Sažetak

Konzumacija svježih citrusa, ali i njihova prerada generiraju nusproizvode, kao što su kora, sjemenke, pulpa, kao i otpadne vode. Cilj ovog istraživanja je valorizacija agroindustrijskih nusproizvoda (kore citrusa) kao vrijedne sirovine za ekstrakciju polifenola primjenom inovativne netermalne metode ekstrakcije sa zelenim otapalom (voda). U ekstraktima je kvantificirano i identificirano ukupno šest fenolnih spojeva. Pri tome je promatran utjecaj vremena (od 5 do 15 min), frekvencije (od 40 do 100 Hz) i omjera kapljevito/kruto (od 200 do 400 ml g–1) na efikasnost procesa ekstrakcije (iskorištenje) i udio dominantnih fenolnih spojeva (hesperidina i narirutina). Uz pomoć metode odzivnih površina definirani su optimalni parametri promatranog procesa ekstrakcije za svaki od istraživanih odziva, i to za iskorištenje (285,93 ml g–1, 73,38 Hz i 14,84 min), za hesperidin (366,19 ml g–1, 97,56 Hz i 5,1 min) te za narirutin (200 ml g–1, 70 Hz i 15 min). Ekstrakcija potpomognuta visokonaponskim električnim pražnjenjem (HVED ekstrakcija) pokazala se pogodnom za ekstrakciju fenolnih spojeva, pri čemu je izbjegnuta uporaba organskih otapala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kore citrusa, fenolni spojevi, visokonaponsko električno pražnjenje, optimizacija