Traženi broj
KUI 5 6 2021 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 70
Broj: 5-6
Godina:2021
Stranice: 233–368
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 22
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Modeliranje sadržaja vlage i brzine sušenja određenih plodova solarnim sušenjem primjenom ANN-a
A. Sadadou, S. Hanini, M. Laidi i A. Rezrazi
233–242
 
Adsorpcija indikatora bromtimol modro (BTB) upotrebom četiri zeolita kao adsorbenata
A. Tabti, F. Djafri, F. Launay, M. Serier i I. Benchikh
243–250
 
Modeliranje kinetike sušenja jabuke (sorta Golab): Frakcijski račun u odnosu na poluempirijske modele
A. Mahdad, M. Laidi, S. Hanini, M. Hentabli i M. Benhelal
251–262
 
Optimizacija mikrokapsulacije aktivnog sastojka umrežavanjem i metodom premazivanja za liječenje bolesti debelog crijeva
M. Hammoudi, D. Atsamnia, K. Otmanine, R. Moumen i M. Oumouna
263–273

Pregledni rad

 
Intenzifikacija fotokatalitičkih procesa za obradu voda i otpadnih voda
I. E. Zelić, V. Gilja, I. Grčić i V. Tomašić
275–292

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Razvoj znanstvenog polja metalurgije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1960. do 2020. godine
M. Gojić
293–310

Stručni rad

 
Geokemijsko ispitivanje katranskih kuglica s plaže na otoku Žirju (Hrvatska) upotrebom naftnih biomarkera
S. Marinović, H. Fajković i V. Cuculić
311–317

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Relativna atomska masa – što je to?
N. Raos
319–326
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Javni govor
327
328

Osvježimo znanje

K. Žižek: Granuliranje
329–330

Tehnološke zabilješke

331–332

Zaštita okoliša

333–335

Skupovi i događaji

336
337

Aktualnosti iz znanosti i industrije

338–344

Povijest hrvatske industrije

345–346
347

Osvrti

348–349
350–351
352–353

Iz kalendara izdvajamo

355

Kalendar događanja

K1–K2

Pregled tehničke literature i dokumentacije

356–358

Natječaji i fondovi

359–360

Mjerna i regulacijska tehnika

361–364

Sigurnost i zaštita na radu

365–368