Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.052
Objavljen: Kem. Ind. 70 (5-6) (2021) 243–250
Referentni broj rada: KUI-52/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Adsorpcija indikatora bromtimol modro (BTB) upotrebom četiri zeolita kao adsorbenata

A. Tabti, F. Djafri, F. Launay, M. Serier i I. Benchikh

Sažetak

U ovoj je studiji ispitivana adsorpcija anionskih bojila na četiri zeolitska materijala inkorporirana (VS-1, CuZSM-5) i neinkorporirana (S-1, ZSM-5) u metale. Adsorpcija indikatora bromtimol modro (BTB) na četiri adsorbenta analizirana je izotermnim modelima Langmuir, Freundlich i Temkin. Također su primijenjena dva kinetička modela za proučavanje procesa adsorpcije, pseudo-prvog i pseudo-drugog reda. Izotermni podatci pokazali su dobru korelaciju. Kinetiku adsorpcije bolje je opisao model pseudo-drugog reda. Dobiveni rezultati pokazali su da je maksimalni postotak uklanjanja indikatora BTB dobiven čisto neinkorporiranim silicijskim zeolitom (S-1).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

zeoliti, adsorpcijska izoterma, bromtimol modro, razgradnja bojila