Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.051
Objavljen: Kem. Ind. 70 (5-6) (2021) 251–262
Referentni broj rada: KUI-51/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje kinetike sušenja jabuke (sorta Golab): Frakcijski račun u odnosu na poluempirijske modele

A. Mahdad, M. Laidi, S. Hanini, M. Hentabli i M. Benhelal

Sažetak

U ovom radu predložena su dva nova modela temeljena na poluempirijskom i frakcijskom računu koji uključuje necjelobrojne vremenske derivate u Fickovom prvom zakonu anomalne difuzije. Eksperimentalni podatci o 15 kinetika istraženih u konvektivnom sušioniku pod utjecajem temperatura u rasponu od 40 do 80 °C u razmaku od 10 °C i debljine kriški od 2 do 6 mm u razmaku od 2 mm prikupljeni su iz literature. Prikupljeni eksperimentalni skup podataka bio je na kriškama jabuke (sorta Golab). Rezultati ove studije uspoređivani su s nizom od 64 modela tankoslojnog sušenja koji su prethodno objavljeni u literaturi. Sposobnost uklapanja modela uspoređena je koristeći srednju vrijednost srednje kvadratne pogreške MRMSE (%) svih kinetika i globalni koeficijent određivanja R2. Konstante i koeficijenti svih modela optimizirani su algoritmom dragonfly programiranim u softveru MATLAB. Rezultati pokazuju da je frakcijski model visoko sposoban opisati krivulju sušenja kriški jabuke s koeficijentom utvrđivanja (R2) 0,99981 i prosječnom srednjom kvadratnom pogreškom (MRMSE) 0,43 % u usporedbi s najboljim empirijskim modelima s R2 0,99968 i MRMSE 0,61 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

tankoslojno solarno sušenje, frakcijski račun, poluempirijsko modeliranje, kriške jabuke