Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.059
Objavljen: Kem. Ind. 70 (5-6) (2021) 311–317
Referentni broj rada: KUI-59/2020
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Geokemijsko ispitivanje katranskih kuglica s plaže na otoku Žirju (Hrvatska) upotrebom naftnih biomarkera

S. Marinović, H. Fajković i V. Cuculić

Sažetak

Katranske kuglice često se navode kao pokazatelji stupnja zagađenja mora uslijed incidenata izlijevanja nafte ili naftnih proizvoda. Reprezentativni uzorci katranskih kuglica prikupljeni na hrvatskoj plaži otoka Žirja geokemijski su karakterizirani vezanim sustavom plinska kromatografija/masena spektrometrija (GC/MS) kako bi se utvrdila njihova povezanost i istražili potencijalni uzroci zagađenja. Kemijskom analizom naftnih biomarkera, hopana i sterana dobivenih plinskom kromatografijom sa spektrometrijom masa dolazi se do informacija velike važnosti za forenzička ispitivanja okoliša u smislu utvrđivanja izvora onečišćenja (nafta ili naftni proizvodi), njihovog razlikovanja i korelacije, kao i praćenja procesa njihove razgradnje i isparavanja u različitim vremenskim uvjetima. Uspoređeni su kromatogrami biomarkera, hopana i sterana, uzoraka katranskih kuglica s otoka Žirja. Karakteristični hopanski i steranski fragmentogrami pokazuju da sve katranske kuglice potječu od incidenata izlijevanja nafte. Ovo istraživanje pokazuje da je glavni uzrok pojave katranskih kuglica vjerojatno isti tip sirove nafte, što je vidljivo iz naftnih biomarkera.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

katranske kuglice, izlijevanje nafte, GC/MS, naftni biomarkeri