Traženi broj
KUI 3 4 2021 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 70
Broj: 3-4
Godina:2021
Stranice: 121–232
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 18
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Zelena sinteza i primjena zeolita ZSM-5
O. Chen, S. C. Liu, P. Q. Zhang i S. Q. Zheng
121–127
 
Adsorpcija vanadija(V) iz otpadnih voda tekstilne industrije primjenom aktivnog ugljena Luffa cylindrica
K. Nwosu-Obieogu, G. Dzarma, B. Okolo, K. Akatobi i F. Aguele
129–135
 
Modeliranje vremena sušenja praha Candesartan Cilexetil primjenom tehnike računalne inteligencije
S. Keskes, M. Hentabli, M. Laidi i S. Hanini
137–144
 
Novi pristup u predviđanju izravnog i otvorenog solarnog sušenja pomoću umjetne neuronske mreže za ljekovito bilje
A. Sadadou, S. Hanini, M. Laidi i A. Rezrazi
145–152
 
Mjerenje emisija dušikovih oksida iz tla primjenom metode pasivnih sakupljača i statičkih komora
Ž. Zgorelec, M. Galić, M. Kolman, M. Mesić i G. Pehnec
153–162

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Sukob stare i nove kemije u Hrvatskoj
N. Raos
163–170
 
Povijesni razvoj znanstvenog polja metalurgije od Tehničke visoke škole do osnivanja Metalurškog odjela Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
M. Gojić
171–178

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Fiksacija dušika: brzina i ravnoteža kemijskih reakcija
N. Raos
179–185
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

I. Čatić i A. Mihajlović: Mora, oceani i mikroplastoza
187–188
189
190
191

Osvježimo znanje

M. Vuković Domanovac: Proces s aktivnim muljem
192–193

Tehnološke zabilješke

194–195

Zaštita okoliša

196–198

Skupovi i događaji

199

Aktualnosti iz znanosti i industrije

200–207

Povijest hrvatske industrije

208–211

Osvrti

212–220

Iz kalendara izdvajamo

221

Kalendar događanja

K1–K3

Pregled tehničke literature i dokumentacije

222–224

Mjerna i regulacijska tehnika

225–228

Sigurnost i zaštita na radu

I. Aurer Jezerčić: Ručno prenošenje tereta
229–232