Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.049
Objavljen: Kem. Ind. 70 (3-4) (2021) 145–152
Referentni broj rada: KUI-49/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Novi pristup u predviđanju izravnog i otvorenog solarnog sušenja pomoću umjetne neuronske mreže za ljekovito bilje

A. Sadadou, S. Hanini, M. Laidi i A. Rezrazi

Sažetak

U ovom istraživanju razvijena je umjetna neuronska mreža (ANN) za dobivanje uopćenog modela za predviđanje izravnog i otvorenog postupka solarnog sušenja za određene ljekovite biljke. Budući da kvaliteta eksperimentalnog skupa podataka može dovesti do modela visoke izvedbe, u ovoj je studiji skup podataka prikupljen iz prethodno objavljenih radova i nasumce podijeljen u tri podskupine – 70 % za trening, 15 % za testiranje i 15 % za validaciju. Na temelju složenog postupka solarnog sušenja, za predviđanje sadržaja vlage (SV) i brzine sušenja (BS) uzima se deset ulaznih parametara: vrijeme, globalno sunčevo zračenje (GSZ), vanjska temperatura, nagib, emisivnost, nadmorska visina, zemljopisna dužina, zemljopisna širina, unutarnja temperatura i hranjiva vrijednost. Na temelju metode pokušaja i pogreške, pronađen je najbolji model ANN s topologijom 10-28-14-2 te koeficijentom regresije i srednjom kvadratnom pogreškom od (R = 97,044 %, RMSE = 4,589 %) za SV i (R = 99,968 %, RMSE = 1,185 %) za BS. Može se zaključiti da je dobiveni ANN najbolji model za modeliranje solarnih sušilica koji se može generalizirati za bilo koje mjesto na svijetu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

umjetna neuronska mreža, ljekovita biljka, solarno sušenje, sadržaj vlage, brzina sušenja