Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.029
Objavljen: Kem. Ind. 70 (3-4) (2021) 179–185
Referentni broj rada: KUI-29/2020
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Fiksacija dušika: brzina i ravnoteža kemijskih reakcija

N. Raos

Sažetak

Tehnološki postupci fiksacije dušika, dobivanja dušične kiseline (Birkeland-Eydeov) i amonijaka (Haber-Boschov) iz zraka primjeri su na kojima se može naučiti ne samo o važnosti kemije u svakodnevnom životu i njezinu utjecaju na svjetsko gospodarstvo i svjetsku povijest nego mogu poslužiti i za upoznavanje učenika s kemijskom kinetikom i termodinamikom. U oba postupka uspjeh (iskoristivost) ovisi o uspostavljanju ravnoteže pri najboljim uvjetima te ubrzavanju i usporavanju reakcija. U Birkeland-Eydeovom postupku to se postiže promjenom temperature, a u Haber-Boschovom dobrim izborom temperature, tlaka i katalizatora.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, Birkeland-Eydeov postupak, Haber-Boschov postupak, kemijska kinetika, kemijska termodinamika