Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.048
Objavljen: Kem. Ind. 70 (3-4) (2021) 137–144
Referentni broj rada: KUI-48/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje vremena sušenja praha Candesartan Cilexetil primjenom tehnike računalne inteligencije

S. Keskes, M. Hentabli, M. Laidi i S. Hanini

Sažetak

Cilj ovog rada bio je primjena dvije tehnike računalne inteligencije (umjetne neuronske mreže (ANN) i regresije potpornih vektora (SVR)) za modeliranje vremena sušenja farmaceutskog praha Candesartan Cilexetil, koji se primjenjuje za liječenje arterijske hipertenzije i zatajenje srca. Eksperimentalni skup podataka korišten u ovom radu prikupljen je iz prethodno objavljenog rada o kinetici sušenja Candesartan Cilexetila pomoću vakuumskog sušionika i pod različitim radnim uvjetima. Usporedba između dva modela provedena je pomoću različitih statističkih parametara, odnosno korijenom srednje kvadratne pogreške (RMSE) i koeficijenta određivanja (R2). Rezultati su pokazali da u usporedbi s modelom ANN model SVR pokazuje visoku točnost za predviđanje nelinearnog ponašanja vremena sušenja koristeći odgovarajuće varijable {R2 = 0,9991, RMSE = 0,262} u odnosu na {R2 = 0,998, RMSE = 0,339} za SVR i ANN.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Candesartan Cilexetil, metodologija odgovora površine, vakuumsko sušenje, umjetna neuronska mreža, regresija potpornih vektora