Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.046
Objavljen: Kem. Ind. 70 (3-4) (2021) 129–135
Referentni broj rada: KUI-46/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Adsorpcija vanadija(V) iz otpadnih voda tekstilne industrije primjenom aktivnog ugljena Luffa cylindrica

K. Nwosu-Obieogu, G. Dzarma, B. Okolo, K. Akatobi i F. Aguele

Sažetak

U ovom radu istražena je primjena aktivnog ugljena Luffa cylindrica kao jeftinog adsorbenta za uklanjanje vanadija(V) iz otpadnih voda tekstilne industrije u eksperimentu šaržne adsorpcije. Stupanj adsorpcije proučavan je za vrijeme kontakta, pH i dozu adsorbenta. Učinak pH na uklanjanje vanadija(V) proučavan je s dozom adsorbenta od 0,2 g/100 ml, vremenom kontakta od 10 min i otopinom tekstilnih otpadnih voda. Maksimalna učinkovitost uklanjanja bila je 99,90 % pri pH = 4, 97,43 % pri vremenu kontakta od 60 min i 97,83 % pri dozi adsorbenta od 1,0 g. Rezultati karakterizacije FTIR-a i SEM-a pokazali su da je potencijal adsorbenata u potpunosti iskorišten. U ovom su istraživanju eksperimentalni nalazi prilagođeni Langmuirovim i Freundlichovim modelima izoterme. Freundlichov model dao je bolju prilagodbu eksperimentalnim podatcima. Kinetički podatci kinetičkog modela pseudo-drugog reda dali su bolji rezultat od kinetičkog modela pseudo-prvog reda.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adsorpcija, Luffa cylindrica, učinkovitost, otpadne vode tekstilne industrije, okoliš