Traženi broj
KUI 5 6 2020 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 69
Broj: 5-6
Godina:2020
Stranice: 253–353
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 21
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Karakterizacija mikroplastike u sedimentu plaže Prapratno
M. Erceg, P. Tutman, D. Bojanić Varezić i A. Bobanović
253–260
 
Kinetička analiza izotermne razgradnje poli(etilen-oksida) modificiranog fenil hepta izobutil poliedarskim oligomernim silseskvioksanima
N. Stipanelov Vrandečić, M. Erceg, B. Andričić i P. Ćerdić
261–268
 
Priprava celuloznih hidrogelova modificiranih 2-dimetilaminoetil-metakrilatom i srebrovim nanočesticama
R. Blažic, K. Lenac i E. Vidović
269–279
 
Utjecaj modelnih otopina na poli(3-hidroksibutirat)/montmorilonit kompozite
S. Perinović Jozić, A. Mihovilović i B. Andričić
281–293
 
Priprava i karakterizacija biokompozita na osnovi polilaktida (PLA) i bakterijske nanoceluloze (BNC)
N. Mrkonjić, G. Martinko, E. Govorčin Bajsić, I. Slivac, V. Špada i T. Holjevac Grgurić
295–302

Pregledni rad

 
Mikroplastika u morskom okolišu Jadrana
K. Bule Možar, K. Zadro, A. Tolić, E. Radin, M. Miloloža, V. Ocelić Bulatović i D. Kučić Grgić
303–310

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Puferi u nastavi. II. Priprema i upotreba
D. Dabić i D. Petrin
311–319
RUBRIKE

Riječ urednika

Mišljenja i komentari

I. Čatić: STEM ili STEAL?
321–323
324
N. Raos: Pouka korone
325

Osvježimo znanje

M. Ivančić Šantek: Biotehnologija
326–327

Tehnološke zabilješke

328–329

Zaštita okoliša

330–331

Zanimljivosti

332–333
334

Aktualnosti iz znanosti i industrije

335–339

Povijest hrvatske industrije

340–341

Iz kalendara izdvajamo

342

Kalendar događanja

K1–K3

Pregled tehničke literature i dokumentacije

343–345

Natječaji i fondovi

346–348

Mjerna i regulacijska tehnika

349–351

Sigurnost i zaštita na radu

352–353