Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.057
Objavljen: Kem. Ind. 69 (5-6) (2020) 253–260
Referentni broj rada: KUI-57/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Karakterizacija mikroplastike u sedimentu plaže Prapratno

M. Erceg, P. Tutman, D. Bojanić Varezić i A. Bobanović

Sažetak

Mikroplastika predstavlja ozbiljan problem u morskom i priobalnom okolišu. Analiziran je uzorak mikroplastike iz sedimenta plaže Prapratno na poluotoku Pelješcu, Hrvatska. Uzorkovanje i laboratorijsko odvajanje provedeni su prema DeFishGear protokolu. Svaki ispitak svrstan je u određenu kategoriju te je svakom određena masa, boja, prozirnost, maksimalna dimenzija i površina. Identifikacija je provedena infracrvenom spektroskopijom (FTIR) – HATR tehnikom. Otpad s plaže Prapratno sastoji se uglavnom od polietilena te, u manjem udjelu, od polistirena i polipropilena.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mikroplastika, kategorije otpada, sediment, infracrvena spektroskopija, Prapratno