Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.058
Objavljen: Kem. Ind. 69 (5-6) (2020) 261–268
Referentni broj rada: KUI-58/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinetička analiza izotermne razgradnje poli(etilen-oksida) modificiranog fenil hepta izobutil poliedarskim oligomernim silseskvioksanima

N. Stipanelov Vrandečić, M. Erceg, B. Andričić i P. Ćerdić

Sažetak

Čvrsti polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida) (PEO) i litijevih soli imaju slabu ionsku provodnost pri temperaturi uporabe, a osnovni razlog je visok stupanj kristalnosti PEO-a. Udio kristalne faze u PEO-u može se smanjiti dodatkom nanočestica, u koje spadaju i poliedarski oligomerni silseskvioksani (POSS). U ovom radu upotrijebljeni su metil-, fluoro- i kloro-fenil hepta izobutil poliedarski oligomerni silseskvioksani. Istraživan je njihov utjecaj na kinetiku izotermne razgradnje PEO-a. Aktivacijska energija, predeksponencijalni faktor i kinetički model izračunati su pomoću programa Netzsch Thermokinetics Professional. Utvrđeno je da se proces izotermne toplinske razgradnje odvija kroz jedan stupanj koji je najbolje opisan autokatalitičkim modelima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

izotermna razgradnja, kinetička analiza, poliedarski oligomerni silseskvioksani, poli(etilen-oksid)