Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.062
Objavljen: Kem. Ind. 69 (5-6) (2020) 281–293
Referentni broj rada: KUI-62/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj modelnih otopina na poli(3-hidroksibutirat)/montmorilonit kompozite

S. Perinović Jozić, A. Mihovilović i B. Andričić

Sažetak

Cilj ovog rada bio je pripremiti poli(3-hidroksibutirat)/montmorilonit (PHB/MMT) kompozite na laboratorijskoj preši uz zagrijavanje te odrediti utjecaj različitih modelnih otopina na kompozite i migraciju punila. Analiza modelnih otopina nakon ispitivanja migracije provedena je pomoću UV/Vis spektroskopije. Zbog utvrđene hidrolize PHB-a pod utjecajem modelnih otopina nemoguće je odrediti migraciju MMT-a iz kompozita PHB/MMT. Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) potvrdila je razgradnju PHB-a. Provedenim istraživanjem ukazalo se na potencijal uporabe UV/Vis spektroskopije kod ispitivanja utjecaja modelnih otopina na polimerne kompozite.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poli(3-hidroksibutirat), montmorilonit, modelne otopine, migracija, UV-Vis spektroskopija, toplinska svojstva