Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.055
Objavljen: Kem. Ind. 69 (5-6) (2020) 311–319
Referentni broj rada: KUI-55/2019
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Puferi u nastavi. II. Priprema i upotreba

D. Dabić i D. Petrin

Sažetak

U ovom tekstu razmatra se kako odabrati pufer ovisno o svrsi i kako ga pripraviti, pri čemu je navedeno nekoliko načina pripremanja puferskih otopina. Uz naglašeno nužno razumijevanje konstanti disocijacije kiselina, čitateljima se nastoji približiti ispravan način pripremanja željenih puferskih otopina. To se ponajprije odnosi na uzimanje u obzir svih faktora koji mogu utjecati na neki puferski sustav. U tekstu se zato obrađuju važni pojmovi i povezuju s njihovim primjenama u znanstvenom i inženjerskom svijetu. Također, pojašnjava se pojam kapaciteta pufera i njegova uloga, pojam ionske jakosti te na što ona utječe. Navedena su bitna svojstva koja pufer treba imati te kako produljiti trajanje puferskih otopina. Na kraju se može provjeriti što su zapravo puferi te su dani zadatci s ciljem samostalne provjere usvojenosti rješavanja računskih zadataka.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

priprema pufera, kapacitet pufera, ionska jakost, koeficijenti aktiviteta, računski zadatci, nastava kemije