Traženi broj
KUI 3 4 2020 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 69
Broj: 3-4
Godina:2020
Stranice: 105–240
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 25
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Eudiometrija u djelu Josipa Franje Domina
N. Raos
105–110

Izvorni znanstveni rad

 
Usporedba modela “neuronskih mreža i višestrukih linearnih regresija” za opisivanje odbacivanja mikroonečišćivala membranama
Y. Ammi, L. Khaouane i S. Hanini
111–127
 
Utjecaj silikata, karbonata, kalcijeva lignosulfonata i aditiva silicijeve kiseline na razgradnju amonijeva nitrata
A. O. Gezerman
129–136
 
Umjetna inteligencija i matematičko modeliranje kinetike sušenja farmaceutskog praha
S. Keskes, S. Hanini, M. Hentabli i M. Laidi
137–152

Pregledni rad

 
Utjecaj komine masline na okoliš
D. Kučić Grgić, M. Gavran, K. Miškić, A. Škunca i V. Ocelić Bulatović
153–162
 
Gospodarenje reziduima u okviru Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva Republike Hrvatske
Ž. Veinović, I. Prlić, T. Kujundžić, M. Surić Mihić, D. Perković, D. Domitrović, T. Korman, A. Mostečak i G. Uroić
163–174
 
Membranska filtracija kao ekološki prihvatljiva metoda pročišćavanja sirovog biodizela
M. Ostojčić, S. Brkić, M. Tišma, B. Zelić i S. Budžaki
175–181

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Puferi u nastavi. I. Mjerenje vrijednosti pH i osnove teorije pufera
D. Dabić i D. Petrin
183–194
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

195–197
198
199

Osvježimo znanje

200–201

Tehnološke zabilješke

202–203

Zaštita okoliša

204–205

Skupovi i događaji

206–207
207–208
209–211
212–213

Novosti

214–215

Aktualnosti iz znanosti i industrije

216–224

Povijest hrvatske industrije

225–226

U spomen

227

Iz kalendara izdvajamo

228

Pregled tehničke literature i dokumentacije

229–231

Natječaji i fondovi

232–234
234

Mjerna i regulacijska tehnika

235–238

Sigurnost i zaštita na radu

I. Aurer Jezerčić: Zaštita na radu u B2G
239–240