Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.043
Objavljen: Kem. Ind. 69 (3-4) (2020) 163–174
Referentni broj rada: KUI-43/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Gospodarenje reziduima u okviru Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva Republike Hrvatske

Ž. Veinović, I. Prlić, T. Kujundžić, M. Surić Mihić, D. Perković, D. Domitrović, T. Korman, A. Mostečak i G. Uroić

Sažetak

Donošenjem Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, Vlada Republike Hrvatske je ratificirala Strategiju koja dijelom određuje gospodarenje reziduima. S obzirom na važeću legislativu bit će nužno regulatorno modificirati trenutačne i predvidjeti buduće rudarske i druge industrijske aktivnosti u kojima nastaju rezidui i pri kojima se manipulira reziduima. U radu se daje detaljan pregled legislative te preporuka i smjernica, u skladu s posljednjim dostignućima, za gospodarenje postojećim i budućim odlagalištima i mjestima za privremeno pohranjivanje rezidua.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

rezidui, gospodarenje reziduima, radionuklidi, rudarstvo, industrija, ozračenost, dozimetrija