Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.020
Objavljen: Kem. Ind. 69 (3-4) (2020) 153–162
Referentni broj rada: KUI-20/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj komine masline na okoliš

D. Kučić Grgić, M. Gavran, K. Miškić, A. Škunca i V. Ocelić Bulatović

Sažetak

Komina masline kao ostatna materija u prehrambenoj industriji ne ubraja se u opasni otpad ili otpad općenito. To je potencijalni problem zbog njezinih određenih komponenata koje negativno utječu na ekosustav, a osobito na vodene organizme i biljke. Uslijed neadekvatnog odlaganja, spojevi komine bivaju isprani i procjeđivanjem dospijevaju u tla i podzemne vode gdje uzrokuju onečišćenja. Tema privlači dodatan interes zbog potencijala iskorištavanja komine masline u raznorazne svrhe, te je predmet mnogih znanstvenih istraživanja današnjice.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

komina masline, otpad, toksičnost, sirovina