Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.054
Objavljen: Kem. Ind. 69 (3-4) (2020) 183–194
Referentni broj rada: KUI-54/2019
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Puferi u nastavi. I. Mjerenje vrijednosti pH i osnove teorije pufera

D. Dabić i D. Petrin

Sažetak

Puferi su važni za mjerenje i održavanje vrijednosti pH koje je ključno u mnogobrojnim svakodnevnim znanstvenim i industrijskim djelatnostima. Stoga, cilj ovoga teksta je razjasniti fizikalno-kemijske parametre na kojima počivaju puferi. Obrađeno je kako se i zašto provodi umjeravanje članka za mjerenje pH. Navedeno je koji se problemi mogu pojaviti tijekom mjerenja pH i kako te probleme riješiti. Rad se bavi primjenom stečenog znanja u nastavi, kao i njihovom provjerom kroz primjere i računske zadatke. Navedenim praktičnim primjerima olakšano je usvajanje temeljnih pojmova vezanih uz pH i pufere. Tako je obrađeno kako pravilno definirati pH, što je Henderson-Hasselbalchova jednadžba i koja su joj ograničenja, kako vizualno provjeriti djelovanje pufera, koja je povezanost Le Chatelirova načela i pufera, o čemu treba voditi računa prilikom mjerenja pH. Među ostalim, navedena je i važnost utjecaja temperature kod umjeravanja pH-članka, mjerenja pH uzorka, ali i iskazivanja vrijednosti pH. Na kraju, navedeno je kako unaprijediti stečena znanja i vještine kroz pitanja povezana s vrijednostima pH i puferima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

puferi, pH, staklena elektroda, pH-metar, Henderson-Hasselbachova jednadžba, nastava kemije