Traženi broj
KUI 11 12 2019 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 68
Broj: 11-12
Godina:2019
Stranice: 573–676
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 32
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Usporedna studija predviđanja koeficijenta molekularne difuzije za polarni i nepolarni binarni plin pomoću neuronskih mreža i višestrukih linearnih regresija
N. Melzi, L. Khaouane, Y. Ammi, S. Hanini, M. Laidi i H. Zentou
573–582
 
Nanošenje fotokatalitičkih ZnO slojeva na podloge različite geometrije
J. Macan, M. Kovačević, M. Lipovski, M. Medić i I. Grčić
583–590

Pregledni rad

 
Konvencionalne cigarete vs. alternativni uređaji – štetnost po zdravlje čovjeka i ekosustav
D. Kučić Grgić, I. Bičanić, N. Čavarović, P. Pohanić i V. Ocelić Bulatović
591–598
 
Suvremena sredstva za dekontaminaciju bojnih otrova: I. dio – zeoliti i metal-organske mreže
D. Tušek, I. Cetina i V. Pehar
599–608

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kako načiniti kristale limunske kiseline i šećera
M. Sikirica
609–614
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

615
616

Osvježimo znanje

M. Kraljić Roković: Vodljivi polimeri
617–618

Tehnološke zabilješke

619–620

Zaštita okoliša

621–622

Skupovi i događaji

623
624–625
626–627

Novosti

628

Zanimljivosti

629–630

Aktualnosti iz znanosti i industrije

631–636

Povijest hrvatske industrije

637–639

Prikazi knjiga

640–641

Osvrti

642
643
644–646
647–649

Iz kalendara izdvajamo

651

Kalendar događanja

K1–K3

Pregled tehničke literature i dokumentacije

652–654

Natječaji i fondovi

655–657

Mjerna i regulacijska tehnika

658–659

Sigurnost i zaštita na radu

660–661

Sadržaj i autorski indeks

662–676