Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.011
Objavljen: Kem. Ind. 68 (11-12) (2019) 583–590
Referentni broj rada: KUI-11/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Nanošenje fotokatalitičkih ZnO slojeva na podloge različite geometrije

J. Macan, M. Kovačević, M. Lipovski, M. Medić i I. Grčić

Sažetak

Ispitivan je način priprave fotokatalitički aktivnog ZnO sloja taloženjem iz otopine. Slojevi bazičnog cinkova acetata (LBZA) uspješno su naneseni na podloge različitih morfologija, a prethodna hidroliza podloge pogoduje dobivanju debljih i čvršće vezanih slojeva. No postupak priprave znatno je osjetljiv na varijacije u uvjetima što čini prevlačenje većih površina zahtjevnijim. Reproducibilnost fotokatalitičke aktivnosti ZnO slojeva dobivenih žarenjem LBZA slaba je i varira do 50 %, bez jasne pravilnosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

cinkov oksid, fotokatalitička razgradnja, kemijsko taloženje iz otopine, mikrostruktura, modifikacija površine