Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.017
Objavljen: Kem. Ind. 68 (11-12) (2019) 591–598
Referentni broj rada: KUI-17/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Konvencionalne cigarete vs. alternativni uređaji – štetnost po zdravlje čovjeka i ekosustav

D. Kučić Grgić, I. Bičanić, N. Čavarović, P. Pohanić i V. Ocelić Bulatović

Sažetak

Duhanski dim prvi je sprječiv uzrok smrti, a pušenje je danas sve manje prihvatljivo u mnogim društvenim segmentima. Radi vlastitog opstanka na tržištu duhanska industrija posljednjih desetak godina razvija alternativne proizvode – ENDS (engl. electrical nicotine delivery system) i HNBT (engl. heat-not-burn), kako bi ponudila manje štetnu opciju potrošačima. Proizvođači e-cigareta pozivaju se na deklaraciju GRAS, koja se odnosi isključivo na konzumiranje ingestijom, dok je već i udisanje samog aerosola, koji nastaje kod oba navedena proizvoda, štetno. E-cigarete stvaraju aerosol zagrijavanjem e-tekućine, dok se HNBT uređaji temelje na zagrijavanju komprimiranog lišća duhana, čime nastaju štetni spojevi iako u znatno manjim koncentracijama nego kod konvencionalnih cigareta.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

duhanski dim, ENDS, HNBT, aerosol, štetni učinci, zdravlje čovjeka i ekosustav