Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.010
Objavljen: Kem. Ind. 68 (11-12) (2019) 573–582
Referentni broj rada: KUI-10/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Usporedna studija predviđanja koeficijenta molekularne difuzije za polarni i nepolarni binarni plin pomoću neuronskih mreža i višestrukih linearnih regresija

N. Melzi, L. Khaouane, Y. Ammi, S. Hanini, M. Laidi i H. Zentou

Sažetak

U ovoj studiji primijenjene su umjetna neuronska mreža (ANN) i model višestruke linearne regresije (MLR) za razvoj prediktivnih modela za procjenu koeficijenata molekularne difuzije 1252 polarnih i nepolarnih binarnih plinova pri višestrukim tlakovima u širokom rasponu temperatura i tvari. Kvaliteta i pouzdanost svake metode procijenjeni su pomoću korelacijskog koeficijenta (R), srednjih kvadratnih pogrešaka (MSE), korijena srednje kvadratne pogreške (RMSE) te koeficijenata vanjske validacije (Q2ext). Usporedba između umjetne neuronske mreže (ANN) i višestrukih linearnih regresija (MLR) otkrila je da modeli neuronske mreže pokazuju dobru sposobnost predviđanja s nižim pogreškama (korijeni srednjih kvadratnih pogrešaka u ukupnoj bazi podataka bili su 0,1400 za ANN1 i 0 (1300 za ANN2 a pogreške korijena srednje vrijednosti u ukupnim bazama podataka bile su 0,5172 za MLR1 i 0,5000 za MLR2).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

predviđanje, molekularna difuzija, neuronske mreže, višestruke linearne regresije