Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.021a
Objavljen: Kem. Ind. 68 (11-12) (2019) 599–608
Referentni broj rada: KUI-21/2019a
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Suvremena sredstva za dekontaminaciju bojnih otrova: I. dio – zeoliti i metal-organske mreže

D. Tušek, I. Cetina i V. Pehar

Sažetak

Suvremena sredstva za dekontaminaciju bojnih otrova moraju biti djelotvorna i ekološki prihvatljiva. Iz tih razloga novija znanstvena istraživanja usmjerena su na ispitivanje djelotvornosti metalnih oksida, prirodnih i sintetskih zeolita te metal-organskih mreža u dekontaminaciji bojnih otrova i drugih toksičnih spojeva poput organofosfornih pesticida. Iako su prvotna istraživanja zeolita kao dekontaminanata bila usmjerena na istraživanje sintetskih zeolita, u posljednje vrijeme sve interesantniji su i prirodni zeoliti, u prvom redu klinoptilolit. Pokazalo se da metal-organske mreže na bazi cirkonija mogu uspješno razgraditi kemijske ratne agense i njihove simulante te da spadaju među najbrže katalizatore za hidrolizu živčanih bojnih otrova. Razvoj suvremenih materijala nije usmjeren samo na istraživanje dekontaminacijskih svojstava nego i u svrhu zaštitnih premaza i slojeva koji mogu imati i samo-dekontaminacijski učinak.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bojni otrovi, dekontaminacija, zeoliti, metal-organske mreže