Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.025
Objavljen: Kem. Ind. 68 (11-12) (2019) 609–614
Referentni broj rada: KUI-25/2019
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Kako načiniti kristale limunske kiseline i šećera

M. Sikirica

Sažetak

Učenici osnovnih škola gotovo redovito izvode pokus krstalizacije modre galice i kuhinjske soli. Modra galica je otrovna i štetna za okoliš, a veće kristale kuhinjske soli teško je dobiti. Umjesto pokusa kristalizacije modre galice i kuhinjske soli bolje je izvesti pokus kristalizacije limunske kiseline i običnoga šećera. Te su tvari jeftine, lako dostupne, biorazgradljive i nisu štetne za okoliš.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, limunska kiselina, šećer, pokus, kristal, kristalizacija, kristalna rešetka, kristalna struktura, jedinična ćelija kristalne rešetke, simetrija