Traženi broj
KUI 1 2 2016 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 65
Broj: 1-2
Godina:2016
Stranice: 1–118
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 28
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Promjena tlačne čvrstoće zida nakon korozije sulfatom uz visoku koncentraciju Ca2+
W. He, X. Meng, Y. Zheng, H. G. Ji i C. B. Liu
1−10
 
Utjecaj lantana na mikrostrukturu i svojstva čelika ASTM A216
A. Q. Wang, M. Li, D. Q. Ma, Q. J. Wu i J. P. Xie
11−16

Pregledni rad

 
Primjena spektroskopije NMR u analizi biodizela
J. Parlov Vuković
17−24
 
Novi trendovi u proizvodnji etanola kao biogoriva
M. Ivančić Šantek, E. Miškulin, S. Beluhan i B. Šantek
25−38

Nomenklaturni prikaz

 
Kratice imena polimera i upute pri kraćenju imena polimera (IUPAC-ove preporuke 2014.)
V. Jarm
39−50

Stručni rad

 
Proizvodnja sintetičkog granuliranog amonijeva sulfata
N. Zečević, M. Ljubičić, J. Bjelić, H. Lisac i S. Valkov
51−58
 
Tok matične otopine hidroliziranog poliakrilamida kroz filtarsku vrećicu: određivanje učinka formulacije i parametara procesa na pad tlaka
Z. M. Feng, X. Fang i H. H. Ding
59−64

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Prevladavanje alkemijskog načina mišljenja
N. Raos
65−68
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Pismo
69
70
71–72

Imenje i nazivlje

D. Hrupec i G. Blagus Bartolec: Terminološke dvojbe u astronomskom nazivlju
73–74

Industrijsko-gospodarski pregled

75–79

Tehnološke zabilješke

80–83

Zaštita okoliša

83–84

Izvještaji sa skupova

D. Ašperger: Sajam ideja 2015.
85–86
87–88

Društvene vijesti

89
90
91–92
92
93
93
94

Aktualnosti iz industrije

95–100

Osvrti

101–102

Kalendar događanja

K1–K18

Pregled tehničke literature i dokumentacije

107–109

Mjerna i regulacijska tehnika

110–113

Sigurnost i zaštita na radu

S. Telebec: Stres na radu
115–118

Oglasi