Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.021
Objavljen: Kem. Ind. 65 (1-2) (2016) 39−50
Referentni broj rada: KUI-21/2014
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Kratice imena polimera i upute pri kraćenju imena polimera (IUPAC-ove preporuke 2014.)

V. Jarm

Sažetak

U dokumentu su opisana osnovna pravila i upute za uporabu i tvorbu kratica za imena polimera. Prošireni popis kratica za polimere i polimerne materijale u sadašnjoj uporabi dan je u Dodatku.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

imena polimera, IUPAC-ov Odjel za polimere, kratice