Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.028
Objavljen: Kem. Ind. 65 (1-2) (2016) 59−64
Referentni broj rada: KUI-28/2014
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Tok matične otopine hidroliziranog poliakrilamida kroz filtarsku vrećicu: određivanje učinka formulacije i parametara procesa na pad tlaka

Z. M. Feng, X. Fang i H. H. Ding

Sažetak

Matična otopina hidroliziranog poliakrilamida (HPAM) primjenjuje se u proizvodnji nafte. Prije ubrizgavanja u bušotinu otopina se pročišćava filtracijom kroz filtarsku vrećicu. Budući da pad tlaka matične otopine HPAM mora biti manji od 0,02 MPa, potrebno je istražiti parametre koji utječu na pad tlaka. Za određivanje utjecaja ključnih čimbenika na pad tlaka, kao što su poroznost, izlazni tlak filtrata, ulazni protok i viskoznost matične otopine, primijenjena računalna dinamika fluida (CFD). Simulacija pokazuje da se izlazni tlak nakon protjecanja kroz filtar raste s povećanjem poroznosti, izlaznog tlaka, ulaznog protoka i viskoznosti matične otopine.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

matična otopina hidroliziranog poliakrilamida, filtarska vrećica, pad tlaka, poroznost, viskoznost