Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.044
Objavljen: Kem. Ind. 65 (1-2) (2016) 1−10
Referentni broj rada: KUI-44/2015
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Promjena tlačne čvrstoće zida nakon korozije sulfatom uz visoku koncentraciju Ca2+

W. He, X. Meng, Y. Zheng, H. G. Ji i C. B. Liu

Sažetak

U pomoćnom oknu rudnika ugljena Tong-ting u pojasu temeljne stijene pojedini dijelovi zida pokazuju različite stupnjeve propadanja. Područja na kojima je tekla voda malo su korodirana, dok su vlažni dijelovi uz izljeve izrazito korodirani. Mehanizmi te pojave najprije su proučavani kromatografijom, rendgenskom difrakcijom i energijski disperzivnom rendgenskom spektroskopijom. Veza između dubine korozije i tlačne čvrstoće te obrasca sloma analizirana je pojednostavljenim modelom utemeljenim na kôdu toka čestica (kôd toka čestica u tri dimenzije, PFC3D). (1) Voda je prezasićena s obzirom na gips i kalcit. Dijelovi preko kojih je voda tekla zaštićeni su precipitatom na betonu. Nasuprot tome, propadanje je pojačano kristalizacijom i otapanjem u nutrini izljeva. (2) Numerička simulacija modelom PFC3D pokazuje linearnu vezu između smanjenja vertikalnog maksimalnog naprezanja i dubine degradacije. Oštećeni dio na −355,5 m trebat će pojačati prije nego korozija dopre do 250 mm dubine. (3) Nisu bili uočeni jasni pokazatelji propadanja prije sloma korodiranog zida. Stoga treba pratiti napredovanje propadanja prije nego uništeni dijelovi budu ojačani.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

geotehničko istraživanje, podzemna voda, propadanje, slom, naprezanje