Traženi broj
KUI11 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 54
Broj: 11
Godina:2005
Stranice: 461–504, A893–A896
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Obrada procjednih voda s odlagališta otpada Jakuševec, Zagreb, aktivnim ugljenom i prirodnim zeolitom klinoptilolitom s područja Krapine
A. Farkaš, M. Rožić, K. Košutić i A. Pisarović
461–468

Pregledni rad

 
Primjena mikrovalnog zračenja u organskoj sintezi
I. Zrinski i M. Eckert Maksić
469–476

Stručni prilog

 
“Tajne” određivanja fazne ravnoteže pod visokim tlakovima
I. Wichterle
477–479
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

481

Iz naših knjižnica

482–483

Industrijsko-gospodarski pregled

484–486

Tehnološke zabilješke

487–488

Zaštita okoliša

488–489

Društvene vijesti

490

Prikazi knjiga

490–491

U spomen

K. Berković i K. Galić : U spomen – Prof. dr. sc. Nada Ciković
492

Kalendar događanja

493–497

Pregled tehničke literature i dokumentacije

498–503

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Jod
A893–A896