Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.001
Objavljen: Kem. Ind. 54 (11) (2005) 469–476
Referentni broj rada: KUI-01/2005
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena mikrovalnog zračenja u organskoj sintezi

I. Zrinski i M. Eckert Maksić

Sažetak

Zanimanje za primjenu mikrovalnog zračenja u organskoj sintezi u posljednjem desetljeću u neprekidnom je usponu. Jedna od najbitnijih prednosti te neklasične metode sinteze u odnosu na klasično zagrijavanje je znatno skraćenje reakcijskog vremena (s nekoliko sati, dana na nekoliko sekundi, minuta). Iz tih se razloga ta tehnika sve više upotrebljava u znanstveno-akademskim institucijama i u industriji. U ovom članku opisani su temeljni principi interakcije mikrovalnog zračenja i materije, djelovanje mikrovalova na reakcijsku smjesu te pregled uređaja i sintetskih metoda koje se primjenjuju u mikrovalnoj organskoj sintezi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mikrovalno zračenje, mikrovalna teorija, mikrovalna organska sinteza, sintetske metode