Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 54 (11) (2005) 477–479
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Stručni prilog
Preuzmi rad:  PDF

“Tajne” određivanja fazne ravnoteže pod visokim tlakovima

I. Wichterle

Sažetak

Razmatrani su i opisani problemi komunikacije između autora, izdavača i potencijalnih čitatelja na primjeru eksperimentalnog određivanja fazne ravnoteže kapljevina-para pod visokim tlakovima. Takovi i slični problemi susreću se i u ostalim područjima koja zahtijevaju eksperimentalni rad.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ravnoteža kapljevina-para, visoki tlak, razumljivost, dezinformacija