Traženi broj
KUI 3 4 2024 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 73
Broj: 3-4
Godina:2024
Stranice: 101–206
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 15
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Učinkovitost obrade elektrokoagulacije kombinirane s različitim veličinama čestica prirodnog zeolita
S. Svilović, N. Vukojević Medvidović, L. Vrsalović i A. Midenjak
101–108
 
Uklanjanje Crystal Violet boje elektrokoagulacijom – analiza promjena na elektrodama i u otopini
S. Gudić, L. Vrsalović, N. Vukojević Medvidović, S. Svilović i S. Ivančić
109–117
 
Utjecaj mase NaX zeolita i uporabe razbijala virova na sorpciju bakra
A. Herceg, A. Bašić, Ž. Penga i S. Svilović
119–128
 
Kućna predobrada biootpada primjenom Bokashi metode
N. Vukojević Medvidović, M. Buljac, E. Dadić, Z. Jukić, J. Radić i S. Perinović Jozić
129–138
 
Mehaničko recikliranje jednokratnih zaštitnih maski
P. Brajković, M. Jakić, S. Perinović Jozić i L. Vrsalović
139–146

Pregledni rad

 
Pregled tehnika recikliranja litij-ionskih baterija
V. Marcinov, D. Orac, I. Vaskova, J. Klimko, J. Piroskova, S. Nagy, P. Liptai i Z. Takacova
147–152
 
Društveno-korisno učenje kao inovativan alat u poučavanju rješavanja okolišnih problema – što smo naučili u 10 godina?
I. Carev, N. Vukojević Medvidović, M. Buljac, L. Vrsalović, I. Smoljko, M. Marušić, L. Vuletić, T. Kuzmičić Rosandić, M. Nazlić, M. Radman i G. Medunić Orlić
153–165
RUBRIKE

Uvodnik

I. Smoljko, M. Jakić i A. Čelan: Riječ gostujućih urednika
III

Mišljenja i komentari

167

Skupovi i događaji

168
169–172
173–174
175–177

Novosti

178–192

Sponzorski kutak

193
194

Osvrti

195–197
A. Barišin i M. Rujnić Havstad: Pandemijska plastika – otpad o kojem se ne priča
198–201
202–203
204–206

Kalendar događanja

K1