Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.049
Objavljen: Kem. Ind. 73 (3-4) (2024) 153–165
Referentni broj rada: KUI-49/2023
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Društveno-korisno učenje kao inovativan alat u poučavanju rješavanja okolišnih problema – što smo naučili u 10 godina?

I. Carev, N. Vukojević Medvidović, M. Buljac, L. Vrsalović, I. Smoljko, M. Marušić, L. Vuletić, T. Kuzmičić Rosandić, M. Nazlić, M. Radman i G. Medunić Orlić

Sažetak

Društveno-korisno učenje (DKU) je obrazovni pristup koji spaja akademsko učenje s korisnim radom u zajednici da bi se riješili problemi okoliša utemeljeni na principima iskustvenog učenja. Taj inovativni pristup poboljšava ishode učenja u visokom obrazovanju nudeći studentima aktivan angažman, kontekst stvarnog svijeta, interdisciplinarne uvide, razvoj vještina i uključenost građana. Uključivanje DKU-a potiče dublje razumijevanje materijala kolegija, njegove praktične primjene te osobni i profesionalni rast. Ovaj rad daje pregled implementacije DKU učenja u STEM području, uglavnom se fokusirajući na desetljetnu uključenost Kemijsko-tehnološkog fakulteta u projekte zaštite okoliša. Suradnjom Udruge za zaštitu prirode i okoliša Sunce s partnerima sa Sveučilišta u Splitu, ova inicijativa, koju vode stručnjaci za okoliš, uvela je nov pristup visokom obrazovanju. Omogućila je studentima, nastavnicima i suradnicima da prošire svoja znanja, unaprijede svoje vještine i razviju stručnost. Utjecaj je bio znatan, a Sveučilište u Splitu zauzelo je 21. mjesto u svijetu na popisu “Svjetska sveučilišta sa stvarnim utjecajem” u kategoriji etike u 2021., uglavnom zahvaljujući DKU projektima. DKU je integriran u inicijativu SEA-EU i nastavlja se razvijati na Sveučilištu u Splitu, postavši predvodnik u tom području. Institucionalizacija DKU-a unutar visokog obrazovanja zahtijeva razvijanje DKU kolegija, integraciju DKU-a u postojeće programe i osiguravanje resursa za nastavno osoblje, partnere u zajednici i studente. Uspješna implementacija zahtijeva kolaborativni, iterativni proces koji uključuje pažljivo planiranje, pripremu i evaluaciju. Taj pristup osigurava studentima smislene prilike za primjenu sadržaja kolegija na izazove iz stvarnog svijeta, a istodobno pozitivno utječu na zajednicu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

društveno-korisno učenje, kurikulum, ishodi učenja, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu