Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.039
Objavljen: Kem. Ind. 73 (3-4) (2024) 109–117
Referentni broj rada: KUI-39/2023
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Uklanjanje Crystal Violet boje elektrokoagulacijom – analiza promjena na elektrodama i u otopini

S. Gudić, L. Vrsalović, N. Vukojević Medvidović, S. Svilović i S. Ivančić

Sažetak

Promatrane su promjene na elektrodama i u otopini tijekom uklanjanja kristalno ljubičaste (crystal violet) boje elektrokoagulacijom, izvedene pri različitim početnim gustoćama struje (0,016, 0,024 i 0,032 A cm–2) i početnim pH (3,2, 5,5 i 7,0). Tijekom procesa elektrokoagulacije, koji je trajao 50 min, uočene su promjene pH, temperature, električne vodljivosti i koncentracije kristalno ljubičaste boje u otopini. Dobiveni rezultati istaknuli su ukupno uklanjanje kristalno ljubičaste boje pri najvećoj gustoći struje (potpuno uklanjanje nakon 40 min) i pri početnom pH od 5,5 (potpuno uklanjanje nakon 30 min). Materijal anodne i katodne elektrode troši se tijekom procesa elektrokoagulacije. Potrošnja elektrodnog materijala raste s porastom gustoće struje i pH otopine, pri čemu je utjecaj gustoće struje sve izraženiji. Izgled površina elektroda (snimljen svjetlosnim mikroskopom) pokazuje da se anode otapaju ravnomjerrno i lokalno tijekom procesa elektrokoagulacije, dok su katode uglavnom podložne ravnomjernoj koroziji.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektrokoagulacija, analiza korozije elektroda, početna gustoća struje, početni pH, uklanjanje kristalno ljubičaste boje